Montessorischool De Kosmos

De Bovenkruier 1 3828 AR Hoogland

  • Schoolfoto van Montessorischool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kosmos

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar vragen wij ouders, medewerkers en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 om een tevredenheidspeiling in te vullen. De resultaten zetten wij op verschillende manieren in. Vanzelfsprekend delen wij de resultaten en onze reflectie daarop met de respondenten. Ook kijken wij of er grote verschillen zijn tussen de respondenten onderling. Dus verschillen ouders en teamleden bijvoorbeeld sterk van mening op een bepaald onderdeel? Of is het team kritisch op een onderdeel waarop het MT de school juist goed scoort? Vervolgens nemen wij de belangrijkste punten op in ons jaarplan en/of jaarverslag.  
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven