Montessorischool De Kosmos

De Bovenkruier 1 3828 AR Hoogland

  • Schoolfoto van Montessorischool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kosmos
  • Schoolfoto van Montessorischool De Kosmos

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de vensterpagina van montessorischool De Kosmos! 

De Kosmos is een montessorischool aan de rand van Park Schothorst in Hoogland. Lopend over het schoolplein waant u zich bijna in het park. Met ons groene schoolplein, moestuinen, kippen, buitenlessen en lessen over buiten leggen wij de verbinding tussen de klas en de wereld! Geheel passend bij ons montessoriconcept waarin kosmisch onderwijs een belangrijke plek inneemt. 

Leerlingen leren bij ons het zelf te doen. Wij begeleiden kinderen naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid, waarbij het vergroten van de betrokkenheid en het geven van vrijheid belangrijke aspecten van ons onderwijs zijn. Het resulteert in een omgeving waarin het prettig samenleven is, kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en resultaten in lijn zijn met de verwachtingen. 

Via dit venster krijgt u de eerste informatie over onze school. Deze informatie is zeker niet onbelangrijk, maar om een idee bij onze groene school te krijgen, is een wandeling door de school en de omliggende tuinen een goed idee. U kunt daarvoor inschrijven voor één van onze informatieochtenden of open dagen. Houd hiervoor onze website (www.dekosmos.nl) in de gaten.

De Kosmos is onderdeel van Stichting Meerkring.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer het mij zelf te doen
  • Betrokkenheid
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kosmos huisvest in een prachtig gebouw, met een groen schoolplein, aan de rand van Park Schothorst in de wijk Hoogland. Wij kiezen ervoor om alle kinderen bij elkaar in dat gebouw te houden. Dat betekent dat we, als we vol zitten, geen kinderen meer kunnen plaatsen. Voor de meeste leerjaren hebben wij op dit moment een wachtlijst. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen zijn 's ochtends welkom tussen 8.20 en 8.30 uur, om 8.30 uur begint de les.

Tussen de middag blijven alle kinderen over. Het overblijven wordt georganiseerd door school en ouders. Wij werken met een vaste overblijfcoördinator en vaste overblijfouders. De vaste overblijfouders en overblijfcoördinator ontvangen hiervoor een vrijwilligersbijdrage. Alle overige ouders helpen 2 tot 3 keer per kind per schooljaar met overblijven. Ouders kunnen via de oudervereniging een vrijwillige bijdrage leveren voor de betaling van de vaste overblijfouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid, in welke vorm dan ook, is van enorm belang in een organisatie als de onze. Niet voor niets zijn daarvoor meerdere plannen en protocollen verplicht. Aan ons de taak om deze actueel te houden en te delen met team, MR, ouders en bestuur. Maar deze handelingen kunnen ook een vorm van schijnveiligheid veroorzaken. Dat wij de papieren op orde hebben, betekent nog niet dat wij ook in werkelijkheid op orde hebben. Dat vraagt om veelvuldige en zorgvuldige communicatie. Daar moeten wij ons allen voor inzetten. 

Terug naar boven