Gereformeerde Basisschool De Horizon

Sportlaan 14 3828 AZ Hoogland

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Horizon
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Horizon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Door leerlingen wordt de school in de leerlingtevredenheidspeiling van maart 2023 gewaardeerd met een gemiddelde van 7,6. Daar zijn we blij mee. Het onderwijs op de school wordt gemiddeld goed gewaardeerd door onze leerlingen, voor de sfeer in de klas geven ze een iets lager cijfer. Hier zien we ruimte voor verbetering, die we ingezet hebben door sterk in te zetten op ons pedagogisch klimaat en de beleefde veiligheid van leerlingen onderling; de Kanjertraining helpt ons daarbij.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven