Gereformeerde Basisschool De Horizon

Sportlaan 14 3828 AZ Hoogland

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Horizon
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

Gereformeerde basisschool De Horizon in Hoogland: een school  met een duidelijke christelijke identiteit.

Dagelijks maken we ons sterk voor positief christelijk, kwalitatief sterk en passend onderwijs Op onze school werken we met zo'n 200 leerlingen dagelijks aan positief christelijk en kwalitatief goed en passend onderwijs. Daarbij werken we graag met ouders samen om de kinderen op een passende manier te begeleiden in hun ontwikkeling.

We nodigen u uit om de informatie over de school te bekijken, om de schoolgids te lezen en om een kijkje te nemen op de website van de school: www.gbsdehorizon.nl

Hebt u belangstelling voor de school? Neem gerust contact met ons op, dan plannen we samen een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Christiaan Abbing
Schoolleider De Horizon   

Basisschool De Horizon

Sportlaan 14 3828AZ Hoogland
T: +31 33 480 93 47
E: info@gbsdehorizon.nl
W: www.gbsdehorizon.nl   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk onderwijs
  • Zelfstandigheid/eigenaarschap
  • Cultuureducatie
  • Onderzoekend leren
  • Samenwerking en ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven