Basisschool De Biezen

Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland

  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen

In het kort

Toelichting van de school

Elk kind is uniek en heeft talent. De Biezen daagt kinderen uit het beste uit hun talent te halen. We stellen doelen en elk kind wordt gestimuleerd om creatief te zijn; om te ontdekken hoe doelen te halen zijn. We leren ze hun verantwoordelijkheid te nemen; een kind is immers zelf eigenaar van het leerproces! Geholpen door leerkrachten en ouders ontwikkelen onze kinderen vaardigheden en groeien ze.Op de Biezen noemen we dat: ‘Ontdek jezelf, groeien naar de toekomst’.

Heeft u vragen, of bent u nieuwsgierig naar onze school? Wij laten u en uw kind graag onze school zien tijdens een rondleiding. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website.

Jessica van den Broek

Directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Vertrouwen
  • Ontdekken en onderzoeken
  • Persoonlijke groei
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op school hebben we ongeveer 190 leerlingen die verdeeld zijn over 8 groepen. In Hoogland zijn de afgelopen 10 jaar minder kinderen geboren dan in de jaren daarvoor. Hierdoor hebben scholen te maken gehad met een daling van het aantal leerlingen. Op dit moment is ons leerlingaantal stabiel. Op onze website staat de actuele situatie m.b.t. plaatsingsruimte in onze klassen. 

Weergave

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven