Basisschool De Biezen

Kraailandhof 1 3828 JN Hoogland

  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen
  • Schoolfoto van Basisschool De Biezen

In het kort

Toelichting van de school

Elk kind is uniek en heeft talent. De Biezen daagt kinderen uit het beste uit hun talent te halen. We stellen doelen en elk kind wordt gestimuleerd om creatief te zijn; om te ontdekken hoe doelen te halen zijn. We leren ze hun verantwoordelijkheid te nemen; een kind is immers zelf eigenaar van het leerproces! Geholpen door leerkrachten en ouders ontwikkelen onze kinderen vaardigheden en groeien ze. Op de Biezen noemen we dat: ‘Ontdek jezelf, groeien naar de toekomst’.

Heeft u vragen, of bent u nieuwsgierig naar onze school? Wij laten u en uw kind graag onze school zien tijdens een rondleiding. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website.

Frouke Jansma-Visscher

Schoolleider


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Vertrouwen
  • Ontdekken en onderzoeken
  • Persoonlijke groei
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aan het begin het schooljaar 2023-2024 hebben we 225 leerlingen die verdeeld zijn over 9 groepen.

Op onze website (www.debiezen.nl) staat de actuele situatie m.b.t. plaatsingsruimte in onze klassen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
215
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Belangrijke namen en adressen:

Schoolleider basisschool De Biezen: Frouke Jansma-Visscher; 033-4802028; f.jansma@kpoa.nl; In geval van nood: 06-26704224

School business manager: Ingeborg Post; 033-4802028; biezen@kpoa.nl

Intern begeleider: Wieneke Otter; 033-4802028; w.otter@kpoa.nl

Interne contactpersoon De Biezen: Wieneke Otter: w.otter@kpoa.nl; Ellen Wierda: e.wierda@kpoa.nl

Externe vertrouwenspersonen KPOA: Hans van Holland en Sonja Deutz; E-mail: evp@cedgroep.nl Telefoon: 010-4071599

College van Bestuur: Dhr. W.W. Roelofs en Dhr. M. van Elteren. Postadres: Postbus 930 3800 AX Amersfoort; Bezoekadres: Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. Amsterdamseweg 41 3812 RP Amersfoort, 033-2570645, info@kpoa.nl, www.kpoa.nl  

Dribbel (peuterzaal en BSO): 033-4658963, info@dribbel.info  

Inspectie van het Onderwijs: Utrecht Postbus 2730 3500GS Utrecht T: 0800-8051 info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl     

Wijkteam: Helma Zwart: h.zwart@wijkteam-amersfoort.nl 0621315744               

GGD regio Utrecht: Service center JGZ 033-460 00 46, jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl, www.ggdru.nl 

SWV de Eem Jeugd- en ondersteunpunt (JOSEE) : Burgemeester de Beaufortweg 16 3833 AG Leusden 033-7601191, contact@josee.nu, www.josee.nu

Stichting Geschillen commissie Bijzonder Onderwijs: Postbus 82324 2508 EH Den Haag, 070-3861697, info@gcbo.nl,  http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/  

Partou kinderopvang (voorheen SKON): www.partou.nl klantenservice: 088-2357550    

Ska kinderopvang: www.ska.nl 033-4701303 info@ska.nl  

Villa Zeezicht: Bso Villa Zeezicht Bongerd 17, Hoogland 06-19493313 villazeezicht@ska.nl   Bso Skillz United: info@skillzunited.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De interne contactpersoon is een medewerker van de school bij wie alle ouders terecht kunnen als ze met problemen zitten waarover ze een keer in vertrouwen willen praten. Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over pesten, intimidatie of algemene onvrede. Wilt u of uw kind liever praten met iemand buiten de school, dan kunt u zich wenden tot de externe contactpersoon. De contactgegevens vindt u in het overzicht van belangrijke contacten. 

Terug naar boven