Basisschool't Skitteljacht

Nachtegaal 1 1616 HB Hoogkarspel

Schoolfoto van Basisschool't Skitteljacht

Het team

Toelichting van de school

Team 't Skitteljacht

We hebben een gemeleerd team, waarin jongere en oudere leerkrachten (mannen en vrouwen) elkaar optimaal aanvullen en inspireren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten wordt, indien beschikbaar, vervanging geregeld (vervangingspoule of intern).

Wanneer één van de leerkrachten van de school ziek is, wordt er geprobeerd zo snel mogelijk vervanging te vinden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen zijn welkom bij ons op ‘t Skitteljacht binnen de grenzen van onze zorgbreedte. We streven ernaar zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Om dit te bereiken differentiëren we in ons onderwijs

Er wordt binnen de school met blokplannen gewerkt. Hierin worden doelen en acties beschreven voor de verschillende leerlijnen in de klas. Er is een 'basis' leerlijn, een leerlijn voor de leerlingen die minder ondersteuning en instructie behoeven en de leerlingen die juist meer ondersteuning en instructie nodig hebben. Deze groepsplannen worden voor de volgende vakken opgesteld: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Incidenteel wordt er een individueel handelingsplan opgesteld. 

Soms is het nodig dat een leerling meer aandacht nodig heeft dan een ander. De leerkracht merkt dat meestal snel en zal dit binnen de groep zoveel mogelijk proberen op te lossen. Toch lukt het niet altijd. De leerling heeft dan behoefte aan een andere vorm van hulp. De leerkracht bespreekt dit met de intern begeleider en de ouders. Vervolgens wordt voor de leerling een plan op maat gemaakt, een zogenaamd individueel handelingsplan. Na verloop van tijd wordt bekeken of dat plan succes heeft gehad. Indien nodig komt er een vervolg.

Mocht de geboden zorg niet toereikend zijn dan kan een kind in het ondersteuningsteam (OT) besproken worden. In dit team zitten naast de leerkracht, de intern begeleider en de directeur van de school standaard ook een pedagoog en een gedragsspecialist. Daarnaast kunnen er, waar nodig, ook externen aanschuiven. Denk hierbij aan een logopedist, fysiotherapeut, medicus, schoolmaatschappelijk werkster enz.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven