Basisschool't Skitteljacht

Nachtegaal 1 1616 HB Hoogkarspel

Schoolfoto van Basisschool't Skitteljacht

In het kort

Toelichting van de school

't Skitteljacht werkt aan de toekomst

Het kiezen van een school is niet eenvoudig. Het is zoeken naar een school waar u zich welkom voelt en waarvan u denkt dat uw kind zich er ook thuis zal voelen. Een school die de zorg van uw kind met u deelt en waar vakkundige mensen uw kind begeleiden in de schoolloopbaan. Zo zullen er nog meer punten zijn waar u zich graag een beeld over wilt vormen.

Om u daarbij te helpen openen we onze deuren voor u.

Onze onderwijskundige doelen

't Skitteljacht wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch dekend mens te worden in een multiculturele samenleving.

Waarom kozen ouders voor 't Skitteljacht?

* "Op de open dag herkende in meteen de ongedwongen sfeer. Ook ons zoontje reageerde positief op de aanwezige speelruimte. Uiteindelijk kozen we niet voor de dichtstbijzijnde school, maar voor de verste."

* "Hier wordt Godsdienstig Vormingsonderwijs gegeven, dat gaf voor mij de doorslag."

* "Ik heb gekozen voor deze school, omdat er rekening wordt gehouden met het individuele kind. Er is veel begeleiding voor de kinderen die extra hulp nodig hebben en het kind dat meer aan kan krijgt uitdagender leerstof."

Graag verwijzen wij u voor verdere informatie naar onze website.  https://www.skitteljacht.nl/  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lef
  • Open
  • Divers
  • Samen (veilig)
  • Dynamisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven