Het Kerspel

Nachtegaal 1 1616 HB Hoogkarspel

Schoolfoto van Het Kerspel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van het Kerspel.
Het Kerspel is een gezellige dorpsschool in een mooie, rustige nieuwbouwwijk. Het vignet van onze school is geel. Geel i de kleur van de zon. De zon geeft warmte en in deze warmte kun je je koesteren. Wij willen voor onze kinderen een schoolklimaat creëren, waarin zij zich kunnen koesteren. In het logo van de school hebben wij als team vier woorden neergezet waar we met zijn allen voor staan.

Geborgen-Gedegen-Gezellig-Katholiek

Om aan deze woorden inhoud te geven hebben wij u nodig! Slechts als school en ouders aan dezelfde normen en waarden werken kunnen wij een veilige school creëren waar iedereen zich geborgen voelt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Borg voor Zorg
  • Gedegen
  • Geborgen
  • Gezellig
  • Katholiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in een 'vruchtbaar' voedingsgebied. Komende jaren is er nog nieuwbouw gepland rondom de school. De verwachting is dat het leerlingaantal stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
308
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven