SBO De Sterren

Zuiderkroon 8 9602 MZ Hoogezand

  • SBO De Sterren is gehuisvest in KC Zuiderkroon
  • Samen in het centrale hart van de school
  • Verbinding met alle groepen rondom het leerplein
  • Ruime lichte lokalen met flexibele inrichting
  • Verbinding met alle groepen rondom het leerplein

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Sterren in Hoogezand kiest voor onderwijs met lef.

Innovatief onderwijs, waarbij we het lef hebben om dingen anders te doen om het maximale uit onze leerlingen te halen. Wij durven buiten de kaders te denken om onderwijskwaliteit een boost te geven.

Bij SBO De Sterren laten we elk kind stralen. Dit doen we vanuit deze kernwaarden: Lef| We durven dingen anders te doen en onderwijs te veranderen· Innovatief | We bedenken passende oplossingen en werken samen met de experts·  Betrouwbaar | Veiligheid, plezier en respect staan centraal in ons handelen· Kwaliteit | We bieden maatwerk en werken met professionals

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs met Lef
  • Innovatief onderwijs
  • Een betrouwbare partner
  • Kwalitatief goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO de Sterren maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01. Meer informatie is te vinden op https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl.

We starten het schooljaar 2023-2024 met negen groepen.

In acht van de groepen is er een aanbod voor het uitstroomperspectief PRO t/m VMBO. Dit is voor leerjaar 1 t/m 8, al dan niet in combinatie van twee leerjaren.

Daarnaast hebben we een groep voor leerlingen uit leerjaar 4,5 en 6 met een extra ondersteuningsbehoefte en beoogd uitstroomperspectief cluster 3/ZML. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar wordt de ouderkalender uitgereikt met alle belangrijke data van het schooljaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mariska Feenstra is contactpersoon van SBO De Sterren, als het gaat om vertrouwenszaken. 

De gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn: Mevrouw A. Tadema Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden (088-2299887) a.tadema@ggdfryslan.nl

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

In de school huurt de logopediste van Logopedisch Spectrum een ruimte voor het geven van logopedische behandelingen aan kinderen en jongeren. Leerlingen van SBO de Sterren kunnen ook gebruik maken van de therapie op indicatie van de huisarts. Tijdens de behandeling is er een ouder/verzorger aanwezig. Een samenwerking tussen, ouders, logopedist en school waardoor er korte lijnen zijn.Zo wordt de behandeling afgestemd in de driehoek ouders-kind -school. De fysiotherapeut van de fysiotherapiepraktijk Hoogezand is, volgens dezelfde afspraken werkzaam in de school. En ook de fysiotherapie behandeling wordt afgestemd in de driehoek ouders-kind-school.

Het team van SBO de Sterren heeft samenwerking met het sociaal wijkteam van de gemeente Midden-Groningen. Er is een vaste casemanager verbonden aan de school die fungeert als eerste aanspreekpunt wanneer het gaat om de hulpverlening/ zorg rondom een leerling. SBO De Sterren heeft ook verbinding met de jongerenwerkers van Kwartier Zorg en Welzijn. Zij verzorgen gastlessen en zijn de verbinding tussen de jongeren en school.

Terug naar boven