SBO De Sterren

Mars 65 9602 KZ Hoogezand

  • Schoolfoto van SBO De Sterren
  • Ingang van het schoolplein
  • Schoolfoto van SBO De Sterren

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Sterren in Hoogezand kiest voor onderwijs met lef.

Innovatief onderwijs, waarbij we het lef hebben om dingen anders te doen om het maximale uit onze leerlingen te halen. Wij durven buiten de kaders te denken om onderwijskwaliteit een boost te geven.

Bij SBO De Sterren laten we elk kind stralen. Dit doen we vanuit deze kernwaarden: Lef| We durven dingen anders te doen en onderwijs te veranderen· Innovatief | We bedenken passende oplossingen en werken samen met de experts·  Betrouwbaar | Openheid, respect en duidelijkheid staan centraal in ons handelen· Kwaliteit | We bieden maatwerk en werken met professionals

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs met Lef
  • Innovatief onderwijs
  • Een betrouwbare partner
  • Kwalitatief goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO de Sterren maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01. Meer informatie is te vinden op https://po2001.passendonderwijsgroningen.nl.

Het leerlingenaantal van SBO De Sterren schommelt al jaren tussen 80 en 100 op de reguliere teldatum.

De meeste leerlingen zitten in de midden- of bovenbouw.

Weergave

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven