OBS Het Noorderlicht

Zuiderkroon 6 9602 MZ Hoogezand

  • Schoolfoto van OBS Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van OBS Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van OBS Het Noorderlicht
  • Schoolfoto van OBS Het Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

Obs het Noorderlicht is een fusieschool in de wijk Woldwijck in Hoogezand (gemeente Midden-Groningen). Onze school is ontstaan uit een fusie tussen de Nico Bulderschool en het Ruimteschip. Op 1 augustus 2021 fuseerden beide scholen en zijn wij, samen met sbo de Sterren en kinderopvang Kaka, verhuisd naar kindcentrum Zuiderkroon. Een prachtig kindcentrum in het groen waar binnen en buiten met elkaar verbonden zijn. Een school waar wij samen denken & doen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen denken en doen
  • De basis op orde
  • Een goed pedagogisch klimaat
  • Voor de toekomst
  • Kansen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven