Nico Bulderschool

Zonneweg 4 9602 LN Hoogezand

  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool
  • Schoolfoto van Nico Bulderschool

In het kort

Toelichting van de school

De Nico Bulderschool is een openbare basisschool in de wijk Woldwijck van Hoogezand. Onze school staat net als onze leerlingen met beide benen in de huidige wereld. Een wereld die voortdurend in beweging is en veel te bieden heeft. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis maken met deze wereld, haar mogelijkheden maar ook met de eigen mogelijkheden.

Wij kiezen voor SAMEN DENKEN DOEN omdat wij vinden dat deze woorden symbool staan voor een goede basis én toekomst voor onze leerlingen. Vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen maar ook samenwerken geven de beste garantie voor een goede toekomst.

Via deze pagina's kunt u een kijkje nemen in de Nico Bulderschool maar er is nog zoveel meer te zien in de school. Wij nodigen u dan ook graag uit om een afspraak te maken en kennis te komen maken met ons en onze leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN
  • DENKEN
  • DOEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Nico Bulderschool ligt in een krimpgebied. Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gedaald. Prognoses stellen dat de grootste daling achter ons ligen maar dat er nog wel wat krimp te verwachten valt. In 2021 zal de openbare basisschool Nico Bulderschool fuseren met openbare basisschool Het Ruimteschip. De nieuwe openbare basisschool zal zich vestigen in een nieuw te bouwen kindcentrum. In dat nieuwe schoolgebouw zullen ook de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de school voor speciaal basisonderwijs De Sterrren zich vestigen. Daarnaast zal er in dit nieuwe kindcentrum ook ruimte beschikbaar zijn voor ketenpartners zoals logopedie, fysiotherapie en het sociaal team van de wijk Woldwijck.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven