CBS de Regenboog

Mars 1b 9602 KZ Hoogezand

  • Met de kanjertraining dragen wij zorg voor een veilig pedagogisch klimaat op De Regenboog.
  • Onze school (paarse entree) is onderdeel van Kindcentrum Woldwijck. Het eerste aardbevingsbestendige kindcentrum in de provincie Groningen.
  • Leren en spelen gebeurt in de school, maar ook buiten op het plein.
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de VCO Midden- en Oost Groningen bestaat een vaste en een flexibele invalpool. Via VABO wordt een aanvraag voor vervanging gedaan.

Wanneer er geen invallers beschikbaar zijn, kijkt de school of het intern op te vangen is. In uiterste gevallen wordt een groep naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben op school 8 groepen.

Wij werken op school met het directe instructiemodel. Daarmee willen wij recht doen aan de onderwijsbehoeften, het talent en de capaciteit van elke leerling. Wij willen ons blijven ontwikkelen in onze belangrijkste taak: goede lessen verzorgen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande opsomming is globaal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De landelijke vakken worden op De Regenboog binnen de urennorm gegeven. Bovenstaande opsommig is globaal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij willen elk kind de ruimte geven om te groeien. Hiervoor zetten wij op diverse manieren ondersteuning in.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben de ambitie om de komende jaren een rekenspecialist in de school te hebben die kan kijken naar en adviseren over de extra ondersteuningsbehoefte bij leerlingen met rekenproblemen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het Kindcentrum Woldwijck is KaKa, organisatie voor kinderopvang en peuterspeelzaal, gehuisvest. Wij werken op een prettige manier met hen samen en zijn gericht op een goede afstemming, met als doel een doorgaande lijn in de (taal) ontwikkeling voor kinderen die vanuit de peuterspeelzaal naar onze school doorstromen. Op deze manier verloopt de overgang naar groep 1 van de basisschool voor kinderen van de peuteropvang vloeiend en kunnen ze met een goede basis aan de basisschool beginnen.

Op de peuteropvang wordt, net als in de kleutergroepen van De Regenboog, gewerkt met thema's. Verder wordt de ontwikkeling van het jonge kind op De Regenboog gestimuleerd en geregistreerd met behulp van de methode Onderbouwd. Deze methode biedt een gestructureerd aanbod van de leerdoelen, voor taal, rekenen en motoriek van de kleuters. Doelbewust wordt ontwikkelingsmateriaal ingezet en wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Spelend leren staat voorop. 

Terug naar boven