CBS de Hoeksteen

Beetslaan 2 9602 AX Hoogezand

Schoolfoto van CBS de Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het jaar 2023-2024 van CBS De Hoeksteen.

Deze gids kan u helpen bij het bewust kiezen van een goede school voor uw kind. Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en resultaten. In deze schoolgids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, schoolregels en daarnaast kunt u ook lezen wat onze visie is op onderwijs. Privacygevoelige informatie zoals adressen en telefoonnummers van bestuursleden, personeelsleden en ouders/leerlingen staan niet in deze schoolgids vermeld. Deze gegevens staan apart vermeld in de schoolkalender. Deze kalender krijgen de ouders van onze leerlingen.

Onze missie en visie (hier staan we voor en hier gaan we voor) hebben we afgelopen schooljaar herijkt. We zijn altijd in beweging en dat gaan we ook letterlijk met ons onderwijs doen: bewegend leren! Dit alles wel binnen kaders: rust en regelmaat vinden wij ook erg belangrijk.

De Hoeksteen kenmerkt zich als een school waarin met veel inzet wordt gewerkt om voor de kinderen een omgeving te scheppen waarin ze echt tot bloei kunnen komen. Een fijne sfeer staat voorop. De kinderen die u aan ons toevertrouwt, motiveren ons om steeds weer samen met hen op zoek te gaan naar passend onderwijs en te zorgen voor een schoolomgeving waarin ze zich veilig voelen en uitgedaagd worden om te groeien. Het team van de Hoeksteen groeit mee, voor de ontwikkeling van alle kinderen. 

Op onze site: www.cbsdehoeksteenhoogezand.nl  vindt u nog meer informatie.

Hebt u na het lezen van deze schoolgids nog vragen of wilt u graag de school bezoeken dan bent u van harte welkom. U kunt een afspraak met maken met de directeur; Marijke Vogel

Het team van CBS De Hoeksteen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Groeien
  • Christelijk
  • Kiva school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een kleine school met een redelijk stabiel leerlingenaantal. Het ene jaar gaan er wat meer leerlingen van school en het andere jaar komen er meer leerlingen bij.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Contacten met ouders vinden we belangrijk. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. 

Er zijn contactmomenten waarvoor u wordt uitgenodigd, daarnaast hebben we een paar contactmomenten waarop u zelf kunt afwegen of u hier wel of geen gebruik van maakt. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven