St. Antoniusschool

Boomgaard 31 9603 HL Hoogezand

  • Sinds januari 2020 bevindt onze school zich in het kindcentrum Vosholen.
  • In ons hedendaagse onderwijsaanbod maken we gebruik van wisselende werk- en groeperingsvormen.
  • Op onze school is er veel ruimte voor het uiten van de creatieve talenten van de leerlingen
  • Op de leerpleinen kunnen kinderen alleen of in groepjes aan opdrachten werken buiten de klas.
  • We maken op school veel gebruik van bewegend leren, zowel in de klas als op de leerpleinen en op of rond het schoolplein.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is er onder de leerlingen van groep 6 t/m 8 een tevredenheidspeiling gehouden. De peiling is digitaal afgenomen door VenstersPO.

De enquête geeft een duidelijk beeld van de beleving van de sociale veiligheid door de leerlingen. Sociale veiligheid is onderverdeeld in 3 aspecten: welbevinden, ervaren van sociale veiligheid en aantasting van sociale veiligheid.

Aspect                                                                                                                    Groep 6      Groep 7       Groep 8

Welbevinden                                                                                                            7,7             7,9             7,9

Sociale en fysieke veiligheid                                                                                   8,0             8,7             7,9 

Sociale veiligheid                                                                                                     8,7             9,3             8,9

Percentage leerlingen dat nooit of bijna nooit aantasting van sociale                68%           86%           76%

veiligheid ervaart

De leerlingen zijn erg tevreden over de lesstof en de leerkrachten. Ze voelen zich over het algemeen veilig op school. De scholing van het team op het gebied van pedagogisch tact, het hanteren van gezamenlijke schoolbrede afspraken en de prettige sfeer op school hebben hier zeker toe bijgedragen.

Het volledige rapport van deze leerlingpeiling vindt u in de bijlage

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Algemene tevredenheid (uitslagen van de tevredenheidspeiling onder ouders van de school)

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders de St. Antoniusschool waarderen. De ouders waarderen de St. Antoniusschool gemiddeld met een 7,6. De respons op het tevredenheidsonderzoek was laag, waardoor niet aan de gewenste betrouwbaarheid wordt voldaan.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven