St. Antoniusschool

Boomgaard 31 9603 HL Hoogezand

  • Sinds januari 2020 bevindt onze school zich in het kindcentrum Vosholen.
  • Op het leerplein kunnen leerlingen alleen of in groepjes werken of ontspannen. Ook het bewegend leren kan hier vorm krijgen.
  • Onze school is zodanig ingericht dat kinderen van en met elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld op de leerpleinen.
  • In ons hedendaagse onderwijsaanbod maken we gebruik van wisselende werk- en groeperingsvormen.
  • Op onze school is er veel ruimte voor het uiten van de creatieve talenten van de leerlingen

In het kort

Toelichting van de school

De St. Antoniusschool is een katholieke school en behoort tot Stichting Primenius. De school ligt in de wijk Vosholen in Hoogezand.

De kinderen, die de school bezoeken, komen uit bijna alle wijken van Hoogezand-Sappemeer. Het aantal leerlingen dat de school bezoekt ligt rond de 370. Onze school telt 15 groepen. Het team bestaat uit 28 mensen, hiervan werkt een groot deel parttime en enkelen fulltime. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke identiteit
  • Positief pedagogisch klimaat
  • Eigentijds onderwijs
  • Kind-/ leergesprekken
  • Waarden en normen belangrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

· De school groeit nog steeds dankzij goed, modern onderwijs en een positief schoolklimaat

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
355
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de St. Antoniusschool wordt gewerkt met een inloopmoment van 8.00 tot 8.15 uur. U kunt uw kind dan in de klas brengen en evt. een korte boodschap aan de leerkracht doorgeven. Vanwege de Coronamaatregelen is de inloop voorlopig aangepast. Kinderen hebben de mogelijkheid tot inloop tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Ouders mogen hun kind helaas nog niet in de klas brengen, maar nemen buiten afscheid van hun kind. 

Op de St. Antoniusschool werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag hun broodje op school eten. Dat gebeurt in de eigen klas met in principe de eigen leerkracht. De kinderen nemen hun eigen lunchpakketje mee naar school. De middagpauze duurt 45 minuten waarvan de kinderen 15 minuten eten en 30 minuten buitenspelen. De middagpauzes van de onder- en bovenbouw vinden op verschillende momenten plaats zodat de kinderen niet allemaal op hetzelfde moment op het schoolplein zijn. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind na het eten een half uur kan spelen. Als in de onderbouw blijkt dat het eten niet in 15 minuten lukt, zal deze tijd verlengd worden. Het begin van het eten wordt dan bv. gekoppeld aan een taalactiviteit. U kunt zich voorstellen dat er dan tijdens het eten wordt voorgelezen waardoor de kinderen meer tijd hebben om hun broodje op te eten en daarna nog een half uur kunnen spelen. De leerkrachten zullen aan de hand van hun ervaringen in de groep hiertoe besluiten. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven