De Krullevaar christelijke Jenaplanschool en Kwadraatonderwijs

Koekoeklaan 1 7905 GT Hoogeveen

Schoolfoto van De Krullevaar christelijke Jenaplanschool en Kwadraatonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Krullevaar, christelijke Jenaplanschool en Kwadraatonderwijs staat in wijk Wolfsbos. De school is naast een wijkschool ook een school voor ouders/verzorgers die bewust kiezen voor het Jenaplanonderwijs of Kwadraatonderwijs. In de wijk is het merkbaar dat er minder kinderen geboren worden. Dit is zichtbaar in de daling van het aantal leerlingen. De verwachting is dat op de teldatum van 1 oktober 2019 er rond de 155 kinderen op de Krullevaar onderwijs krijgen en dat vanaf schooljaar 2019-2020 dit aantal stabiliseert en weer een zeer lichte stijging zal laten zien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven