't Kofschip

Booyenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen

  • Schoolfoto van 't Kofschip
  • Schoolfoto van 't Kofschip
  • Schoolfoto van 't Kofschip

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van ’t Kofschip.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de protestants christelijke basisschool voor daltononderwijs ’t Kofschip. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Daar waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. We hopen dat u met de informatie vanuit het SchoolVenster en onze website een goed beeld heeft gekregen van onze school.

Een kijkje nemen in de praktijk? U bent van harte welkom!

’t Kofschip: “Voor ieder kind de juiste koers”

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de bouw van een nieuwe wijk, de wijk Erflanden, zijn we de laatste jaren aardig gegroeid.

De kinderen zijn verdeeld over twee locaties. De kinderen uit de wijk Erflanden gaan voornamelijk naar de locatie Erflanden (groep 1 t/m 6), groep 7 en 8 zijn gehuisvest op de hoofdlocatie. De kinderen uit de wijk Schutlanden gaan naar de locatie Schutlanden (groep 1 t/m 8).

De verwachting voor de komende jaren is dat er stabilisatie van het aantal kinderen zal plaatsvinden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven