't Kienholt

van Leeuwenhoekstraat 85 7908 BJ Hoogeveen

  • Stiltehoeken, eigen keuze om in stilte te werken.
  • Samenwerken met je maatje en ter bevordering van het zelfstandig werken. Uitgestelde aandacht; het stoplicht.
  • Huishoudelijk taakbord, werkplekken

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verzuim op 't Kienholt is gericht op minimaal tot geen verzuim. Wij streven ernaar zoveel mogelijk lessen door te laten gaan en kijken naar alle mogelijkheden. Zo proberen bij ziekte of verlof intern vervanging te regelen. Ons bestuur maakt gebruik van de vervangingsmanager en een vaste invalpool. Bij ziekte wordt er zo snel mogelijk een oplossing gezocht. Als er geen vervanger is, verdelen wij indien dat mogelijk is de groep. Wanneer dit ook niet mogelijk is, zullen wij de groep moeten laten thuisblijven. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien u geen opvang heeft, blijft uw kind op school in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven