R.K. Basisschool Titus Brandsma

Herman Bavinckstraat 1 7901 BS Hoogeveen

Schoolfoto van R.K. Basisschool Titus Brandsma

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er sprake is van ziekte of verlof van een leerkracht maken we gebruik van de vervangerspool van Catent of van SLIM-personeelsbemiddeling. Het kan soms voorkomen dat er geen vervangende leerkracht beschikbaar is. De school zal proberen het intern op te lossen. Alleen in het uiterste geval zal de school u uw kind(eren) thuis laten houden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Stichting Catent

Onze school is aangesloten bij Stichting Catent. De dagelijkse leiding van onze Stichting is in handen van het College van Bestuur (CvB). Zie www.catent.nl/ Over Catent.

Directeur

De directeur is Miranda de Vent, zij is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school.

Intern begeleider

Tamara Broeksmit is onze intern begeleider, zij begeleidt en coördineert de leerlingenzorg zo goed mogelijk.

Samenstelling van het team en de taken van de teamleden.

Aan onze basisschool zijn op dit moment 10 full- en parttime leerkrachten, 2 onderwijs-assistenten en een conciërge verbonden.

De leerkrachten zijn:

 • Maaike Wanders
 • Kirsten Rijfkogel
 • Roelinke Lubben
 • Paulien Feijen
 • Carla Snieder
 • Heleen Wehkamp
 • Jolisa Stigt
 • Leonie Wittendorp
 • Nelleke Slagter
 • Harald Dinkelberg

Specialisaties van het team
Een aantal leerkrachten hebben specifieke taken of een specialisatie:

 • Nelleke Slagter is het aanspreekpunt voor het ICT-gebeuren en is tevens ook onze rekenspecialist       
 • Paulien Feijen is onze taalspecialist       
 • Maaike Wanders is onze gedragsspecialist
 • Heleen Wehkamp is opgeleid tot Academische Opleider in de School (AOS) , tevens de Begeleider op Afstand (BOA)
 • Leonie Wittendorp is de Opleider in de School (OiS)
 • Tamara Broeksmit is tevens kindercoach 

Verder bestaat ons team nog uit Titia Raap, zij is onderwijsassistent en helpt kinderen die wat extra hulp nodig hebben. Tevens hebben we Bianca te Velde, vaste onderwijsassistent bij groep 1 en 2. Ook heeft de school een conciërge, meneer Johannes. De onmisbare duizendpoot bij ons op school. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 maakt 20,25  p/w is 810 uur op jaarbasis

Groep 2 maakt 23,7 p/w is 950 uur op jaarbasis

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 1 maakt 20,25  p/w is 810 uur op jaarbasis

Groep 2 t/m 4 maakt 23,7 p/w is 3 x 950= 2850 uur

Groep 5 t/m 8 maakt 25,75 p/w is 4 x 1030= 4120 uur

Minimum totaal 1 t/m 8 is 7520 uur in 8 jaar tijd.

Op Professor Titus Brandsma maken de leerlingen 7780 uur in 8 jaar tijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven