R.K. Basisschool Titus Brandsma

Herman Bavinckstraat 1 7901 BS Hoogeveen

Schoolfoto van R.K. Basisschool Titus Brandsma

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend
  • Ontwikkeling
  • Ondernemend
  • Academische Opleidings School
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden en inschrijven leerlingen

Aanmelden van kinderen voor toelating op onze school kan plaatsvinden vanaf de dag dat uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Na het lezen van de schoolgids of informatie via de website kunt u een informatiegesprek in plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten de school zien we wisselen informatie uit over uw kind waarbij we het intakeformulier gebruiken als leidraad. Op deze manier krijgen wij als school via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Zijn er geen specifieke onderwijsbehoeften dan ontvangt u van ons het formulier ‘Inschrijving leerling’ met het verzoek dit in te vullen en aan ons terug te sturen. Hiermee kan uw kind ingeschreven worden op onze school. Wanneer uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft moeten wij eerst onderzoeken of wij als school kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Om dit te kunnen bepalen wordt u gevraagd toestemming te geven om eventueel gegevens op te vragen bij andere organisaties.

Het besluit voor wel/geen acceptatie maken wij op basis van ons School Ondersteunings Profiel (SOP). Binnen 6 weken (met een uitloop van 4 weken) doen wij een schriftelijk aanbod voor extra ondersteuning op onze of een andere school. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden.  Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft.  

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voeren we de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maken we vervolgens een afspraak.

Bij een verhuizing zorgt de school voor de uitwisseling van de gegevens. Ook in deze situatie is een kennismakingsgesprek en een eventuele kennismaking van uw kind met de groep standaard. In andere situatie dan bij een verhuizing kan een leerling alleen worden toegelaten, indien zowel de leverende als de ontvangende basisschool het hiermee eens zijn. Er is dan overleg met beide directies.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven