Montessorischool Het Element

De Karn 5 7908 NX Hoogeveen

  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element
  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element
  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element
  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element
  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element

In het kort

Toelichting van de school

Op montessorischool Het Element krijgen kinderen de kans om te leren wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat hun talenten zijn. Door de heterogene samenstelling van de groepen en het uitdagende onderwijsaanbod wat ondersteund wordt door de montessorimaterialen kunnen we aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. "Leer het me zelf doen" staat bij ons hoog in het vaandel. Laat maar zien wat je kunt en ga daarna zelf of samen aan de slag met de volgende stap. 

Door de kleinschaligheid en de hoge ouderbetrokkenheid is het het een warme, gemoedelijke school. Het betrokken en kundige team begeleidt de leerlingen steeds een stap verder. Onderwijsontwikkeling is op dit moment een belangrijk speerpunt in de school

Op deze schoolpagina krijgt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Graag lichten we de cijfers en verhalen mondeling toe, neem gerust contact op via info@montessorihoogeveen.nl voor het maken van een afspraak!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
44
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven