Montessorischool Het Element

De Karn 5 7908 NX Hoogeveen

  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element
  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element
  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element
  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element
  • Schoolfoto van Montessorischool Het Element

In het kort

Toelichting van de school

Op montessorischool Het Element krijgen kinderen de kans om te leren wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat hun talenten zijn. Door de heterogene samenstelling van de groepen en het uitdagende onderwijsaanbod wat ondersteund wordt door de montessorimaterialen kunnen we aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. "Leer het me zelf doen" staat bij ons hoog in het vaandel. Laat maar zien wat je kunt en ga daarna zelf of samen aan de slag met de volgende stap. 

Door de kleinschaligheid en de hoge ouderbetrokkenheid is het het een warme, gemoedelijke school. Het betrokken en kundige team begeleidt de leerlingen steeds een stap verder. Onderwijsontwikkeling is op dit moment een belangrijk speerpunt in de school

Op deze schoolpagina krijgt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Graag lichten we de cijfers en verhalen mondeling toe, neem gerust contact op via info@montessorihoogeveen.nl voor het maken van een afspraak!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen
  • Zelf doelen kiezen
  • Ontwikkeling als geheel
  • Kind gericht
  • Samenspraak

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelden en inschrijven leerlingen
Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Na het lezen van de schoolgids of informatie via de website kunt u een informatiegesprek in plannen met de directeur. U krijgt tijdens dat gesprek informatie over de school, we laten de school zien we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via de kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw kind. Heeft u interesse dan moet u de aanmelding schriftelijk doen, die beide ouders ondertekenen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden. Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw kind nodig heeft.

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voeren we de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Met de leerkracht van de groep maken we vervolgens een afspraak.

Bij een verhuizing zorgt de school voor de uitwisseling van de gegevens. Ook in deze situatie is een kennismakingsgesprek en een eventuele kennismaking van uw kind met de groep standaard. In andere situatie dan bij een verhuizing kan een leerling alleen worden toegelaten, indien zowel de leverende als de ontvangende basisschool het hiermee eens zijn. Er is dan overleg met beide directies.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven