School voor Speciaal Basisonderwijs De Carrousel

De Wielewaal 1 7905 GX Hoogeveen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Carrousel

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan het reguliere basisonderwijs kan bieden. Wij geven onderwijs op maat, dat wil zeggen dat de individuele onderwijsbehoeftes van ieder kind centraal staan. De heldere leerlijnen en doelen staan voor ieder kind beschreven in een persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan. Bij de ontwikkeling van ieder kind vinden wij de samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang. De school kent dan ook vele momenten waarop ouders/verzorgers in de gelegenheid worden gesteld om met en/of over het kind te praten. Ook bezoekt de groepsleerkracht jaarlijks alle leerlingen thuis.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gespecialiseerd onderwijs
  • Samenwerkingsschool
  • Werken vanuit kansen
  • Onderwijs vanuit 'kinddoelen'
  • Positieve benadering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven