O.B.S. de Goudvink

Koekoeklaan 1 7905 HJ Hoogeveen

  • Schoolfoto van O.B.S. de Goudvink
  • Schoolfoto van O.B.S. de Goudvink
  • Schoolfoto van O.B.S. de Goudvink
  • Schoolfoto van O.B.S. de Goudvink
  • Schoolfoto van O.B.S. de Goudvink

In het kort

Toelichting van de school

Een Openbare School, midden in de wijk Wolfsbos. Een fijne, ambitieuze school waar keuze, initiatief en verantwoordelijkheid, een breed en rijk aanbod en het hebben van hoge verwachtingen ten aanzien van de leerlingen voorop staan.

De Goudvink is een “Vreedzame School’.

Dit is niet alleen een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar veel meer dan dat. De Vreedzame school ben je als school met elkaar de hele dag, het hele schooljaar door. De werkwijze van de Vreedzame School is verweven met alles wat we doen. Ons doel is dat we kinderen een stem willen geven, en hen actief willen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Actief
  • Uitdagend
  • Sportief
  • Vreedzame school
  • Uitnodigend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school de Goudvink heeft ongeveer 140 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven