O.B.S. de Goudvink

Koekoeklaan 1 7905 HJ Hoogeveen

  • Jaarlijkse uitreiking diploma voor de opgeleide mediatoren van onze Vreedzame school.
  • Groep 5 zoekt zijn of haar lievelingsboek in onze schoolbieb.
  • Samen lezen in groep 3
  • samenwerken in groep 1-2 a

In het kort

Toelichting van de school

Een Openbare School, midden in de wijk Wolfsbos.

Een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar je kunt groeien en bloeien, leren en ontwikkelen. Waar je speelt en plezier hebt. Dát zijn we. Dit maken we waar doordat we begrip en respect hebben voor elkaar. We kunnen goed omgaan met de ander, want bij ons staat niemand er alleen voor. We leren van en met elkaar. En leren doe je pas goed als je lekker in je vel zit, in een veilige omgeving. Een warm nest met betrokken, lieve leerkrachten en klasgenoten die het beste uit jou halen. Bij ons krijg je de kans die je verdient!  

Leren zonder dat je het doorhebt. Hoe fijn is dat? Dat doe je bij ons: rekenen, taal en spelling. Je bent er voortdurend mee bezig, maar niet altijd vanuit een boek. Je leert dus ook door te doen. Hoe? Bijvoorbeeld met een luisterboek, een spelletje of je schrijft een mooi gedicht. Dit doe je alleen of samen met je klasgenoten. Dat maakt dat geen enkele dag hetzelfde is. 

De wereld om je heen, die is groter dan thuis, school en de wijk. En in die wereld gebeurt veel: leuke en minder leuke dingen. Ook dat leer je bij ons, bijvoorbeeld tijdens het wekelijks lezen van actuele nieuwsberichten. Hiernaast leren we je hoe je omgaat met sociale media. Je bent immers onderdeel van de wereld om je heen.  Je merkt het al: we leggen jouw lat graag hoog, want wij geloven in jou. Bij ons krijg je ruimte genoeg om te groeien tot de beste versie van jezelf.     

 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Ambitieus
  • Betrokken
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school de Goudvink heeft ongeveer 160 leerlingen, verdeeld over 2 kleutergroepen, groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven