De Sprong

Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen

  • de regels zichtbaar voor ieder, hier houden we ons aan!
  • na het spelen in de rij naar binnen
  • elk kind telt
  • samen met anderen in een brede school, we zijn trots op ons gebouw
  • Schoolfoto van De Sprong

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van cbs De Sprong. De gegevens zijn afkomstig van Duo, de inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en de feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2017 is het SchoolVenster compleet.

De Sprong, een school in beweging vooruit!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijk
  • Een school in beweging
  • veilig klimaat
  • goed contact met ouders
  • hoge verwachtingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven