Juliana van Stolbergschool

K de Raadstraat 6 7902 JD Hoogeveen

 • Bij de dagopening steken we een kaars aan, beginnen met gebed, luisteren naar een verhaal en zingen samen liederen
 • een belangrijke pijler voor onze school is PBS. We belonen goed gedrag vanuit onze waarden; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid
 • Vanaf groep 5 werken de kinderen op een tablet/chromebook. Ze krijgen direct feedback op het werk en groeien in hun ontwikkeling
 • Het jonge kind leert via spel en samenwerken.

In het kort

Toelichting van de school

Leuk dat u interesse toont in CBS Juliana van Stolberg. Binnen onze gezellige, sfeervolle school is ruimte voor alle kinderen. Op de JvS zien we het als onze opdracht om kinderen optimaal te begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden en ze maximaal te begeleiden bij het verkennen van hun eigen wereld en 'de wereld'.

We geven dit vorm door ons te richten op:

 • positiviteit
 • veiligheid
 • verantwoordelijkheid
 • respect

Wij geloven in de kracht van het compliment!

Deze webiste biedt u inzicht in de resulaten van de JvS. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig bieden wij een toelichting. De site biedt betrouwbare informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Positiviteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Veiligheid
 • Respect
 • Met en van elkaar leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven