obs Villa Kakelbont

Stoekeplein 1 7902 HM Hoogeveen

Trots op onze 'vernieuwbouwde' school.
Klaar voor de toekomst!

In het kort

Toelichting van de school

Kom eens binnen kijken
Op zoek naar een unieke school voor uw kind? Spreken de kernwoorden plezier, uitdaging en ontwikkeling u aan? Kom Villa Kakelbont eens (in het echt) ervaren. 
Ik nodig u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
Trudy Leijssenaar, directeur Villa Kakelbont

                                                       "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! "

Villa Kakelbont is de openbare basisschool in het centrum van Hoogeveen, waar alle kinderen welkom zijn.
Geen kind is gelijk, maar we weten wel dat kinderen nieuwsgierig zijn, willen ontdekken en kunnen leren. Daarom halen we dat in hen naar boven en dagen we hen uit om na te denken, iets te durven en te doen. Hierdoor krijgen ze zelfvertrouwen. 
Fouten maken mag ook bij ons op school, want ook hier leer je van! 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Uitdaging
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven