Talentvol IKC Pieter van Thuyl

Prof. Dr. Obbinkstraat 3 9423 PR Hoogersmilde (Gem. Midden-Drenthe)

  • Presentatie powerpoint groep 5/6
  • Presentatie prezi groep 7/8
  • Feestelijke afsluiting leergebied Multimedia en educatie voor belangstellenden
  • Thema Vincent van Gogh
  • Zelfportretten Thema Vincent van Gogh

In het kort

Toelichting van de school

‘Wij geven kleur aan ontwikkeling & onderwijs!’, dat is het motto van onze TALENTVOL IKC.

Onze missie is om kleur te geven aan ieder kind. Wij streven ernaar dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften van een kind. We leren onze kinderen hun eigen identiteit te ontwikkelen met aandacht voor kennis, talenten en vaardigheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Goede leerresultaten
  • Veilig en geborgen voelen
  • Kritische houding
  • Verantwoordelijk & Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds 29-08-2016 is IKC MFA de Grift gerealiseerd. Derhalve is VSO, BSO en eventueel andere vormen van kinderopvang al tot stand gekomen en/of in ontwikkeling. 

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven