Openbare Basisschool De Tovercirkel

Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tovercirkel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Tovercirkel kan met trots terugkijken op de leerresultaten van de leerlingen. Zowel de tussentijdse leeropbrengsten als de eindopbrengsten zijn gemiddeld ruim boven de inspectienorm en boven het landelijk gemiddelde. Vanaf 2015 nemen wij in groep 8 de eindtoets IEP af. 

Dit toont aan dat De Tovercirkel kwalitatief goed onderwijs verzorgt. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de methodegebonden toetsen, maken onze leerlingen ook twee maal per jaar een CITO toets. Zowel de CITO toetsen als de methodegebonden toetsen worden geanalyseerd. Er wordt gekeken wat de leerling wel/niet beheerst en indien nodig wordt hier extra actie op ondernomen door extra hulp (of uitdaging) te bieden. De resultaten worden altijd met ouders besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven