Openbare Basisschool De Tovercirkel

Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tovercirkel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten niet in staat zijn om te kunnen werken (verlof hebben of ziek zijn), kunnen wij gebruik maken van een interne en externe vervangingspool. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk met 'bekende gezichten' te werken en zo veel mogelijk continuïteit te verzorgen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 hebben wij 10 groepen. Dit zijn: 

Twee kleutergroepen

Eén groep 3

Eén groep 4

Eén groep 5

Eén groep 6

Twee groepen 7

Twee groepen 8

Op De Tovercirkel is er twee dagen een lerarenondersteuner aanwezig die leerlingen en leerkrachten begeleidt.

Onze leerlingen hebben twee maal per week gymnastiek van een vakleerkracht.

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door een intern begeleidster. 

Daarnaast heeft de school beschikking over een conciërge (twee ochtenden per week) en administratief medewerkster (één ochtend per week).

De school wordt geleid door een duo-directie. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande cijfers zijn slechts een indicatie. Vele vakken zijn met elkaar verbonden. Daarnaast kijken wij naar de onderwijsbehoeftes van de groep voor een passend aanbod. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande cijfers zijn slechts een indicatie. Vele vakken zijn met elkaar verbonden. Daarnaast kijken wij naar de onderwijsbehoeftes van de groep voor een passend aanbod. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven