Openbare Basisschool De Tovercirkel

Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp

  • Er wordt veel tijd besteed aan leesonderwijs op de Tovercirkel. Wij lezen in thema's, dit motiveert onze leerlingen om meer te lezen!
  • Kleuters hebben een grote behoefte aan spelen. Al spelend kunnen ze zich het beste uiten en leren ze het meest
  • Basisschool de Tovercirkel is te vinden in de wijk Overbos, Hoofddorp.
  • Culturele en kunstzinnige vorming neemt op De Tovercirkel een belangrijke plaats in.
  • Uw kind krijgt tal van onderwerpen aangeboden via herkenbare thema’s.

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Tovercirkel is een openbare basisschool in de wijk Overbos in Hoofddorp. Wij zijn trots op onze hechte, open en kleinschalige school. De leraren kennen alle kinderen en hun ouders. Daarmee vergroten we het gevoel van vertrouwen en verbinding. Die open sfeer maakt dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. We vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en volop de mogelijkheid krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Iedereen is welkom

De Tovercirkel is een openbare basisschool. Dat wil zeggen dat iedereen ongeacht geloof- en/of levensovertuiging welkom is. Het is belangrijk voor kinderen om de leefwijze en levensbeschouwing van hun klasgenootjes te leren kennen en respecteren. Daarom is dit verweven in ons onderwijs en geven we uw kind normen en waarden mee zoals tolerantie en solidariteit.

Op onze website vindt u meer informatie over onze school (www.de-tovercirkel.nl). U bent uiteraard van harte welkom om met eigen ogen te zien waar onze school voor staat.

Het team van De Tovercirkel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig en sfeervol
  • Engels voor groep 1 t/m 8
  • Aandacht voor ieder kind
  • Professioneel team
  • Vakleerkrachten gym 1 t/m 8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tovercirkel is een kleinschalige basisschool waar alle kinderen, ouders en collega's elkaar kennen. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven