Ywegschool

Sparresholm 197 2133 BM Hoofddorp

  • De kinderen leren in de groep 1/2 al plannen, zelfstandig taken kiezen en uitvoeren.
  • Zowel in als buiten de klas wordt de ruimte effectief benut. Kinderen leren omgaan met het krijgen van verantwoordelijkheid.
  • De instructielessen (in de groepen 1 t/m 8) worden ondersteund door o.a. het digibord.
  • we zijn trots op onze eigen schooltuinen en het natuurpad.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school verdelen we de leerlingen jaarlijks in combinatiegroepen. Bij het formeren van de groepen kijken we naar welke (onderwijs)behoeften de kinderen in deze fase van hun ontwikkeling nodig hebben. Tevens proberen we een zo evenredig mogelijke verdeling te maken met aantal jongens en meisjes, groepsgrootte etc.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben voor ieder kind een passend onderwijsaanbod. Zo is er voor de kinderen die meer aankunnen verdieping en verbreding mogelijk. Door verlengde instructie van de leerkracht en/of de onderwijsassistente krijgen ook de kinderen die moeite hebben met de leerstof voldoende begeleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven