Ywegschool

Sparresholm 197 2133 BM Hoofddorp

  • De kinderen leren in de groep 1/2 al plannen, zelfstandig taken kiezen en uitvoeren.
  • Zowel in als buiten de klas wordt de ruimte effectief benut. Kinderen leren omgaan met het krijgen van verantwoordelijkheid.
  • De instructielessen (in de groepen 1 t/m 8) worden ondersteund door o.a. het digibord.
  • we zijn trots op onze eigen schooltuinen en het natuurpad.

In het kort

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een school waar uw kind geen nummer is, maar ècht telt? Bent u op zoek naar een onderwijsconcept waarbij uw kind centraal staat? Laat u dan verrassen tijdens onze open dagen en/of een persoonlijk kennismakingsgesprek! 

De IJwegschool is kleinschalig en staat in een veilige en groene omgeving. Wij zijn uitstekend bereikbaar met de fiets en auto. Ook bieden wij voor-, tussen- en naschoolse opvang van 7:15 tot 18.30 uur binnen het eigen gebouw op BSO Blijweg.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Maak een afspraak via 023 - 5571005 of info@ijwegschool.nl

Met vriendelijke groet,

Daniëlle Abels, directeur IJwegschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs
  • Professioneel team
  • Ouders als partner
  • Vaardigheden 21st eeuw
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een groot voordeel van onze voor- en naschoolse opvang is dat deze in school zit. De communicatie tussen de leerkrachten en de pedagogische medewerkers van BSO de Blijweg is gemakkelijk uitvoerbaar. Er is een doorlopende pedagogische lijn tussen school en de opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven