Het Kompas

Anne Franklaan 20 2135 HA Hoofddorp

Schoolfoto van Het Kompas

Het team

Toelichting van de school

Onze expertise vraagt hoog gekwalificeerd personeel. Dit is van invloed op de leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school is onderverdeeld in drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De groepsgrootte is maximaal 18 leerlingen, waarbij we proberen om de onderbouwgroepen wat kleiner te houden. In welke bouw en groep uw kind geplaatst wordt hangt af van leeftijd, ontwikkelingsniveau, ontwikkelingsperspectief, leermogelijkheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Nadat uw kind bij ons op school geplaatst is, wordt aan het eind van elk schooljaar met het hele team bekeken in welke bouw en groep uw kind het nieuwe schooljaar geplaatst wordt. Vanaf de middenbouw wordt het uitstroomperspectief van uw kind besproken tijdens de laatste rapportbespreking. Dit uitstroom perspectief is een indicatie naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind kan doorstromen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Kompas biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 5 en 13 jaar die begeleiding nodig hebben tav hun specifieke hulpvragen op leer en/of ontwikkelingsvragen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven