School voor Speciaal Basisonderwijs Dr JP Heije

Prins Hendriklaan 30 2132 DR Hoofddorp

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Dr JP Heije

In het kort

Toelichting van de school

De dr. JP Heijeschool is een openbare school voor Speciaal Basisonderwijs en valt onder de stichting Floreer. Voor de ouders van leerlingen die naar het Speciaal Basisonderwijs zijn verwezen is het belangrijk te weten wat men van de school kan verwachten en wat dit voor hun kind kan betekenen. Het is in het bestek van deze gids jammer genoeg niet mogelijk de sfeer van onze school weer te geven. Het is juist die speciale sfeer waarmee we ons willen profileren. Mocht u onze school nog niet bezocht hebben, dan nodigen wij u bij deze van harte uit. Met deze schoolgids helpen wij u in ieder geval op het gebied van de zakelijke informatie een beetje op weg.  

Het logo van de school bestaat uit een vlieger die zijn draad tussen de letters van de naam van de school heeft hangen. Waarom een vlieger? De vlieger symboliseert vrijheid en is speels. De draad zorgt voor verbondenheid met de school, maar de draad is flexibel. Waar het kan zullen we de draad laten vieren en waar dat (nog) niet kan, zullen we de draad voor de veiligheid en de structuur goed vasthouden. De vlieger kan ook verschillende kanten op, afhankelijk van de wind. Dit staat symbool voor de verschillende capaciteiten van onze leerlingen. We spelen in op hun sterke kanten en ondersteunen de minder sterke kanten. Kortom: de vlieger staat voor de manier waarop wij met de kinderen werken!  

Twee keer per jaar kijken wij hoe de leerling is vooruitgegaan. Dit leggen wij naast de prognose die we de periode  daarvoor hebben gesteld. Halen we uit de leerling wat er in zit? Wat heeft de leerling nodig om verder te kunnen ontwikkelen? We kijken hierbij naar de individuele leerling. Wij willen natuurlijk ook graag weten hoe wij het als school doen. Op basis van de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem kunnen wij op individueel niveau en op schoolniveau analyses maken. We kunnen zien waar ons onderwijs effectief of minder effectief is en hoe we ons aanbod kunnen versterken. Wij richten ons op de hoofdvakken rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken wat we kunnen betekenen met de praktische vakken. 

Wij krijgen tussentijds vaak leerlingen aangemeld en bij de verdeling van de nieuwe leerlingen over de groepen wegen we de organisatie en leerling belangen zorgvuldig af.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Motivatie
  • Competentiebeleving
  • Effectieve leertijd
  • Samen met de ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt bij de start van het schooljaar 125 leerlingen. De school heeft 10 groepen waardoor de gemiddelde groepsgrootte klein is.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven