Auris Prof. Van Gilseschool

Deltaweg 101 2134 XS Hoofddorp

Schoolfoto van Auris Prof. Van Gilseschool

In het kort

Toelichting van de school

Auris is professioneel partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. De kernactiviteiten zijn voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en scholing. We doen dat zelf, samen met anderen, of weten de weg naar andere aanbieders. Wij starten vanuit de vraag van de cliënt en gaan in dialoog op zoek naar antwoorden. Auris streeft naar optimale participatie van de cliënt en leerling in de maatschappij.

De kernwaarden van Auris zijn:
• de cliënt centraal
• intern en extern verbinden
• rekenschap en resultaat

Auris bestaat uit speciaal onderwijsscholen, voortgezet speciaal onderwijs scholen, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris biedt onderwijs aan so-leerlingen en vso-leerlingen. Daarnaast begeleidt Auris Dienstverlening leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven