PI-school De Ster

Van den Berghlaan 78 2132 AT Hoofddorp

 • Schoolfoto van PI-school De Ster
 • Schoolfoto van PI-school De Ster
 • Schoolfoto van PI-school De Ster
 • Schoolfoto van PI-school De Ster
 • Schoolfoto van PI-school De Ster

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Onderwijsplan op maat
 • Expertise(deling)
 • Competentie vergrotend (PBS)
 • Effectieve directie instructie
 • Samenwerking met ouders & zorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De getoonde gegevens zijn van 1 oktober van het vorige jaar. Het leerlingaantal op PI-school De Ster kan gedurende het jaar wisselen.

  

  

Een deel van de leerlingen wordt in de loop van het schooljaar aangemeld, wanneer op de school van herkomst blijkt dat er een observatievraag is, een leerling specialistische begeleiding nodig heeft of omdat het op de oude school niet meer goed gaat.

Er zijn leerlingen op De Ster die na een periode van PI-onderwijs toe zijn aan een andere onderwijsplek (regulier onderwijs, SBO of een andere vorm van speciaal onderwijs). Deze leerlingen stromen tussentijds uit naar een passende onderwijsplek. Dit onder begeleiding van de schoolpsycholoog en met betrokkenheid van Passend Onderwijs Haarlemmermeer.

We proberen de school niet te groot te laten worden; juist kleinschaligheid biedt voor veel van onze kinderen het klimaat dat ze nodig hebben.

Op dit moment heeft PI-school De Ster 9 groepen: 3 kleutergroepen op onze nevenlocatie Liesbos en groep 3 tot en met 8 op de van den Berghlaan.  Onze kleutergroepen hebben een maximale grootte van 10 leerlingen. Onze midden- en bovenbouwgroepen bestaan uit maximaal 12 leerlingen. Om de leerlingen de juiste begeleiding te kunnen bieden groeien onze klassen niet verder dan deze aantallen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deuren van de school gaan open om 08:20 uur. Om 8.30 uur start het onderwijsprogramma. Omdat onze leerlingen veel baat hebben bij een duidelijke structuur en routine vinden wij het erg belangrijk dat leerlingen op tijd komen. 

Als een leerling start op De Ster wordt er begonnen met halve dagen onderwijs (minimaal twee weken). De leerlingen zijn dan van 8.30 uur tot 12.00 uur op school. Deze keuze is gemaakt omdat wij het van belang vinden dat onze leerlingen succeservaringen opdoen op school. Een opbouw in schooltijden vergroot de kans op deze succeservaringen. Uiteraard is onze intentie leerlingen binnen een korte termijn volledige onderwijstijd te bieden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op PI-school De Ster liggen het Competentievergrotend werken en de methode Handig Doen ten grondslag aan het pedagogisch klimaat. Door middel van het inoefenen van en belonen op schoolbrede afspraken stimuleren wij een positief pedagogisch klimaat. Deze schoolafspraken zijn:

 • Wij doen wat de juf of meester zegt;
 • Wij zijn rustig in de school;
 • Wij houden onze handen en voeten bij onszelf;
 • Wij gaan vriendelijk om met elkaar;
 • Wij gaan zuinig om met spullen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Wij werken vanaf schooljaar 2023-2024 intensief samen met Levvel. Op onze school is naast een didactisch sterk en passend aanbod ook specialistische jeugdzorg aanwezig. Deze zich richt op complex gedrag, complexe thuissituaties (systeem), psychische problematiek, diagnostiek en behandeling. Om optimaal te kunnen profiteren van het didactisch aanbod is voor onze leerlingen meer nodig dan het basisaanbod.

Wij werken samen met medewerkers van Levvel in verschillende functies, zoals pedagogisch medewerkers in en rondom de groep, specialistisch ambulant jeugdhulpverlener, orthopedagoog, GZ-psycholoog en een kinder- en jeugdpsychiater.

PI-school De Ster heeft kennis van het aanbod van verschillende hulpverleningsorganisaties. Indien een kind naast onderwijs behandeling/therapie nodig heeft wordt gekeken welke organisatie deze begeleiding kan bieden. Behandeling is regelmatig voorliggend aan onderwijs. Indien nodig kan er dan ook gekeken worden naar een (gedeeltelijke) vrijstelling van onderwijs. Dit gebeurt in samenspraak met ouders en leerplicht. 

Terug naar boven