WSKO BS 't Startblok

Veilingweg 1 A 2675 BR Honselersdijk

  • Entree
  • Bouwen
  • Foto van de dag
  • Spin
  • Buiten spelen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Leerlingen (Vensters) is afgenomen in februari 2023. De vragenlijst is gescoord door 73 van de 78 leerlingen van groep 6, 7 en 8. Het responspercentage was 94%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school. Gemiddelde score: 8,6 (10-puntsschaal). Onze leerlingen zijn ook betrokken bij de kwaliteitszorg van de school: de wereldraad bespreekt één keer per maand allerlei zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling van de school.
Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Ouders (Vensters via WMK) is afgenomen in mei 2023. De vragenlijst is gescoord door 92 van de 362 ouders. Het responspercentage was 25%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score: 7,8 (10-puntsschaal). Het moet in ogenschouw genomen worden dat de respons laag is en daarmee de berouwbaarheid van het onderzoek onder druk staat.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven