Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Fazantlaan 4 2675 XT Honselersdijk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er vervanging nodig is voor een groep, wordt er altijd naar een goede oplossing gezocht. Er zijn de volgende mogelijkheden:

-een op dat moment ambulante collega gaat voor de groep

-een leerkracht uit het team wordt benaderd

-er wordt een invalkracht vanuit de invalpool benaderd

Wanneer bovenstaande pogingen geen vervanging opleveren, kan het in het in het uiterste geval mogelijk zijn dat de groep verdeeld wordt over andere groepen of naar huis gestuurd wordt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ook bieden wij de kleuters motorische remedial teaching aan. Dit houdt in dat de kinderen extra begeleiding krijgen op het gebied met motoriek.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ieder kind heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Het ouderrapport geeft een overzicht van de ondersteuning die wij als school kunnen bieden, met namen als het gaat om specifieke ondersteuningsbehoeften. We willen het maximale uit het kind halen, met onderwijs dat past binnen ons pedagogisch klimaat en onderwijskundige aanpak. 

Het welzijn van het kind staat altijd voorop.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school heeft voor uw kind als 4 jarige naar school komt, contact met de kinderopvang die uw kind bezoekt. De kinderopvang verzorgt een goede overdracht van uw kind, zodat de ontwikkeling van uw kind een doorgaande lijn vormt.

U dient zelf vooraf toestemming te geven voor deze overdracht

Terug naar boven