Christelijke Basisschool De Hoeksteen

Fazantlaan 4 2675 XT Honselersdijk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Hoeksteen te Honselersdijk.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Hoeksteen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft De Hoeksteen een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Respect
  • Zorg
  • Leren met plezier
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen op De Hoeksteen zijn verdeeld over 8 groepen waaronder twee kleutergroepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor opvang tijdens studiedagen en vakanties kunt eveneens terecht bij Stichting Kwest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven