Openbare Basisschool Hiliglo

Pastorielaan 1 9905 RD Holwierde

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van een leerkracht, zal de school alles doen om vroegtijdig vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen we de groepen de eerste dag zó organiseren dat het naar school gaan mogelijk is. Indien voor de tweede ziektedag geen vervanging kan worden gevonden en er ook intern geen oplossing voorhanden is, kan de directie besluiten een groep vrij te geven. Dit hoeft niet altijd de groep te zijn van de zieke leerkracht. Natuurlijk wordt u vooraf schriftelijk in kennis gesteld. De vervanging wordt via een externe partner geregeld. Collega’s kunnen, als externe vervanging niet lukt, worden gevraagd om de vervanging op zich te nemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven