Openbare Basisschool Hiliglo

Pastorielaan 1 9905 RD Holwierde

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo

In het kort

Toelichting van de school

Voor onze nieuwe leerlingen....

Welkom bij ons op school. Bij ons krijg je heel veel kansen om te leren en te groeien. Dat geld voor jou maar ook voor ons als leerkrachten.       We verwachten dat je hoge verwachtingen van jezelf hebt en alles doet om zoveel mogelijk uit je zelf te halen. Als leerkrachten gaan we precies hetzelfde proberen te doen. We willen de beste leraren zijn die je je maar kunt wensen. Je doelen bereiken is soms lastig, vooral als je even vastzit. Je wordt dan wel boos of verdrietig. Het duurt namelijk best wel een tijdje voordat je iets goed leert. "kun je het leren? nou en of, oefenen oefenen en oefenen. Jullie en wij als leraren leren door veel nieuwe dingen te proberen en... van onze fouten te leren. Zo worden we met elkaar slimmer. Om ergens goed in te worden moet je moeilijke dingen proberen, fouten maken, daarover praten en de volgende keer een andere oplossing te kiezen. Zo worden we elke dag een stukje beter. Wij wensen jullie een fantastische schoolperiode toe en weet: de grootste fout die je kunt maken is bang zijn om een fout te maken.

Onze school is een echte dorpsschool. We hebben veel ruimte en groen om ons heen en een schooltuin. Wij vinden bewegend leren heel erg belangrijk en de natuur en cultuur sluiten daar ook heel goed bij aan!

Wij proberen het eigenaarschap van het leerproces zoveel mogelijk bij de leerlingen neer te leggen. Reflectie en feedback horen daarbij. We werken veel samen, doen veel aan cooperatieve werkvormen en bewegend leren om ook het plezier te behouden. Zo leren we de kinderen om zelfstandige burgers te worden die goed kunne samenwerken.

Onze ouders zijn voor ons een hele belangrijke factor.  Ook zij bieden net als wij, de kinderen een warme omgeving. De buurt, de winkel en sportverenigingen zijn ook belangrijke partners.  De slogan 'It takes a village to raise a child" is dan ook van toepassing.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel zien we dat de kleutergroep meer leerlingen heeft dan de groepen in de midden en bovenbouw. We kunnen concluderen dat  dankzij huisvesting van de peuterspeelzaal (weer sinds 2016) in onze school, dat de leerlingen nu in het dorp blijven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven