Openbare Basisschool Hiliglo

Pastorielaan 1 9905 RD Holwierde

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hiliglo

In het kort

Toelichting van de school

Voor onze nieuwe leerlingen....

Welkom bij ons op school. Bij ons krijg je heel veel kansen om te leren en te groeien. Dat geld voor jou maar ook voor ons als leerkrachten.       We verwachten dat je hoge verwachtingen van jezelf hebt en alles doet om zoveel mogelijk uit je zelf te halen. Als leerkrachten gaan we precies hetzelfde proberen te doen. We willen de beste leraren zijn die je je maar kunt wensen. Je doelen bereiken is soms lastig, vooral als je even vastzit. Je wordt dan wel boos of verdrietig. Het duurt namelijk best wel een tijdje voordat je iets goed leert. "kun je het leren? nou en of, oefenen oefenen en oefenen. Jullie en wij als leraren leren door veel nieuwe dingen te proberen en... van onze fouten te leren. Zo worden we met elkaar slimmer. Om ergens goed in te worden moet je moeilijke dingen proberen, fouten maken, daarover praten en de volgende keer een andere oplossing te kiezen. Zo worden we elke dag een stukje beter. Wij wensen jullie een fantastische schoolperiode toe en weet: de grootste fout die je kunt maken is bang zijn om een fout te maken.

Onze school is een echte dorpsschool. We hebben veel ruimte en groen om ons heen en een schooltuin. Wij vinden bewegend leren heel erg belangrijk en de natuur en cultuur sluiten daar ook heel goed bij aan!

Wij proberen het eigenaarschap van het leerproces zoveel mogelijk bij de leerlingen neer te leggen. Reflectie en feedback horen daarbij. We werken veel samen, doen veel aan cooperatieve werkvormen en bewegend leren om ook het plezier te behouden. Zo leren we de kinderen om zelfstandige burgers te worden die goed kunne samenwerken.

Onze ouders zijn voor ons een hele belangrijke factor.  Ook zij bieden net als wij, de kinderen een warme omgeving. De buurt, de winkel en sportverenigingen zijn ook belangrijke partners.  De slogan 'It takes a village to raise a child" is dan ook van toepassing.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemende dorpsschool
  • Passie en professionaliteit
  • Natuur en cultuur
  • Sport en bewegend Leren
  • Betrokkenheid en samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven