de Tijstream

Stasjonswei 12 9151 JN Holwert

Schoolfoto van de Tijstream

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de basisschool 'de Tijstream'. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Tijstream maakt [nog] gebruik van een tweetal locaties. Op de Stasjonswei zijn de groepen 1 t/m 4 gehuisvest en de groepen 5 t/m 8 zijn ondergebracht op de Elbasterwei.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenlevingsschool
  • Vreedzame school
  • Drietalige school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tijstream is de nieuwe naam van de gefuseerde scholen de Tsjelke en de Ploos van Amstelskoalle uit Holwerd. Het aantal leerlingen bedroeg op 1 oktober 2019 145.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Protocollen, klassenregels en RI&E liggen op school ter inzage.

Terug naar boven