Haarschool

Koningin Wilhelminastraat 15 7451 DZ Holten

Schoolfoto van Haarschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit het oudertevredeheidsonderzoek zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn ter verdieping voorgelegd aan verschillende ouders en het team van leerkrachten. Binnen de MR zal worden besproken welke punten prioriteit hebben voor de komende periode.


Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven