Haarschool

Koningin Wilhelminastraat 15 7451 DZ Holten

Schoolfoto van Haarschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder jaar (40 weken)worden de resultaten van uw kind gemeten door middel van methodegebonden toetsen.

Naast de methodegebonden toetsen meten we twee keer per jaar de resultaten door middel van een niet methode gebonden toets, maar door een landelijk meetinstrument: CITO of IEP.

Aan de hand van deze meetinstrumenten wordt er door de leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider en de directie een groepsplan opgesteld. Dit groepsplan is leidend voor ten minste tien weken en voor maximaal 20 weken.

Iedere tien weken worden de plannen geëvalueerd en besproken in het team. Indien nodig worden de groepsplannen aangepast.

Deze werkwijze staat omschreven in het borgingsdocument "Planning en zorg gedurende het schooljaar".

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks hebben wij de opdracht onze kinderen een goed advies te geven richting het voortgezet onderwijs. Hiervoor hebben wij een stappenplan geschreven dat jaarlijks wordt geëvalueerd. Dit stappenplan, genaamd eindadviesplan groep 8, kunt u vinden in de bijlage.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven