Haarschool

Koningin Wilhelminastraat 15 7451 DZ Holten

Schoolfoto van Haarschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS de Haarschool, waar samen leren en creëren een beleving is!

Op deze pagina laten we u zien wat u allemaal voor uw kind van de Haarschool kunt verwachten.

Als ouder nemen we u graag mee in de wereld van het basisonderwijs, zoals wij dat als onderwijsteam voor uw kind voor ogen hebben.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren
  • Samen actief
  • Samen plezier
  • Samen zorg
  • Samen creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De protocollen omtrent veiligheid zijn binnen de voormalige Stichting ROOS besproken en vastgesteld. Op 1 april is Stichting ROOS gefuseerd met Sichting QUO Vadis. Binnen de nieuwe Stichting Varietas wordt momenteel gewerkt aan een nieuw veiligheidsplan.


Terug naar boven