Basisschool Uniek

't Groot Stuk 3 4741 TX Hoeven

  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Uniek .

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool Uniek is ontstaan uit een fusie van twee basisscholen m.i.v. schooljaar 2017-2018.

U ziet dus alleen resultaten vanaf dat schooljaar. 

Voor een indruk van onze school, bekijk dan de film van Het KansenRijk: https://youtu.be/NqPDas83xGM 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • openheid
  • ontplooiing
  • positiviteit
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Uniek is ontstaan vanuit twee basisscholen in Hoeven. Vandaar dat u een enorme stijging van het aantal leerlingen ziet: zij zijn samengevoegd. De ene school had 215 leerlingen en de andere school 265 leerlingen.

Basisschool Uniek heeft per 1 oktober 2021, 535 leerlingen, verdeeld over 23 groepen. De leerlingpopulatie is overwegend autochtoon.  Vrijwel alle kinderen zijn afkomstig uit Hoeven of de naastgelegen dorpen. Er is betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen en bij activiteiten op de school. Het opleidingsniveau van ouders is van bovengemiddeld niveau. In veel gezinnen werken beide ouders. De meeste kinderen hebben een stabiele thuissituatie. Waar nodig wordt samen met ouders bekeken waar de school ondersteuning kan bieden. 

BS Uniek maakt samen met Kober Peuteropvang Hummelhoeve en Kober Kinderopvang deel uit van het KansenRijk. BS Uniek is een mooie, grote school. Ondanks de grootte willen we wel het kleinschalige gevoel uitstralen en de kinderen en ouders het gevoel geven van een dorpsschool in een groot gebouw

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
532
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kober biedt opvang voor en na schooltijd en bijvoorbeeld tijdens studiedagen  of tijdens de vakanties. De studiedagen en vrije dagen zijn aan het begin van elk schooljaar al bekend en staan vermeld in de schoolkalender.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven