Basisschool Uniek

't Groot Stuk 3 4741 TX Hoeven

  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek
  • Schoolfoto van Basisschool Uniek

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Uniek .

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool Uniek is ontstaan uit een fusie van twee basisscholen m.i.v. schooljaar 2017-2018.

U ziet dus alleen resultaten vanaf dat schooljaar. 

Voor een indruk van onze school, bekijk dan de film van Het KansenRijk: https://youtu.be/NqPDas83xGM 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • openheid
  • ontplooiing
  • positiviteit
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Uniek is ontstaan vanuit twee basisscholen in Hoeven.

Vandaar dat u een enorme stijging van het aantal leerlingen ziet: zij zijn samengevoegd. 

De ene school had 215 leerlingen en de andere school 265 leerlingen.

Op 1 oktober 2020 telt basisschool Uniek 524 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
535
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang Kamelot biedt gezellige, uitdagende en actieve opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Dagelijks kunnen kinderen gebruiken maken van deze locatie in zowel schoolweken als ook vakantieweken. De BSO is inpandig samen met kinderdagverblijf de Krullevaar gevestigd aan de President van Rijenlaan 1 te Hoeven. Door de centrale ligging is er een goede samenwerking met basisschool de Lindenlommer. Uiteraard worden de kinderen passend begeleid als zij van/naar de basisschool lopen en worden stappen tot meer zelfstandigheid altijd met u als ouder overlegd. Openingstijden BSO Kamelot biedt opvang aan voor en na schooltijd en bijvoorbeeld tijdens studiedagen van het basisonderwijs. Tevens zijn wij ook geopend tijdens alle schoolvakanties in deze regio.

De studiedagen en vrije dagen zijn aan het begin van elk schooljaar al bekend en staan vermeld in de schoolkalender.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven