t Blokhuus

Frans Tromplaan 49 3871 EM Hoevelaken

  • 't Blokhuus is gelegen aan de Frans Tromplaan 49 te Hoevelaken
  • Schoolfoto van t Blokhuus
  • ieder jaar gaan alle kinderen van 't Blokhuus naar een locatie om daar een hele dag te sporten!
  • Alle kinderen van 't Blokhuus krijgen gymles van gymmeester Jeffrey!
  • Op 't Blokhuus starten we ieder schooljaar met het Beginfeest

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool ’t Blokhuus is een open, originele en betrouwbare school met persoonlijke aandacht voor iedereen.

Ons onderwijs biedt maatwerk met als doel uw kind zo goed mogelijk op te leiden voor de maatschappij van vandaag en morgen.

Wij bereiken dat door leerlingen te leren geloven in zichzelf.

Kinderen die dat kunnen, zijn namelijk gelukkig, en dat is de belangrijkste voorwaarde om moeilijke dingen makkelijker te leren.

’t Blokhuus staat voor:

- Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

- Heldere structuur

- Veilig klimaat

- Samenwerking richting de toekomst

- Maatwerk

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief hoogwaardig
  • Heldere structuur
  • Veilig klimaat
  • samenwerking richting toekomst
  • Maatwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool 't Blokhuus ligt in een gezellige woonwijk in Hoevelaken.

We horen aan het eind van het jaar of we mogen gaan nieuwbouwen in de nieuw te bouwen wijk "Klaarwater" op het grensvlak van onze huidige woonwijk en de nieuw te bouwen wijk.

Momenteel zijn we druk bezig om het huidige gebouw dusdanig op te knappen dat we er nog een paar jaartjes in kunnen verblijven!

Op 26 januari 2022, van 9.30 tot 11.30 uur hebben we een open dag, we hopen dan veel nieuwe ouders met hun kinderen te mogen begroeten. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken om te komen kennismaken. Dit kan via mailadres voskuilen@blokhuus.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op 't Blokhuus vinden we het fijn als ouders meedenken. 

Via enquêtes en de MR en klankbordgroep vragen we ouders om actief mee te denken en helpen!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven