Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye

Oosterdorpsstraat 16 3871 AD Hoevelaken

Schoolfoto van Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het totaal gemiddelde wat de leerlingen aan onze school geven is een 8,5. Het rapport wat op de site staat noemt alleen de gemiddelde score van de leerlingen uit groep 7 en 8. Vandaar dat er een klein verschil zit in het totaal gemiddelde. Het gemiddelde van de leerlingen van groep 7 en 8 komt uit op een gemiddelde score van 7,7. 

Zie voor de verdere uitleg het bijgevoegde rapport.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomst van de vragenlijst laat een reëel beeld zien. De vragenlijst is door 75 % van de ouders ingevuld. Het (totaal) cijfer wat de ouders aan ons kindcentrum geven is een 8,3.  Voor onszelf halen we hier de volgende aandachtspunten uit. Het schoolklimaat (sfeer, omgang, veiligheid) wordt beoordeeld met ruim een 8,5. We willen aan de veilige en prettige leeromgeving blijven werken om het op een goed niveau te houden. Het onderwijsleerproces is ruim voldoende tot goed. Met name het punt dat het kind wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen valt bij dit onderdeel op. Het is beoordeeld op een 7,7.  Daar gaan we mee aan de slag. Het item informatie en communicatie is beoordeeld met een 8. Hier willen we ook aan blijven werken om dit op peil te houden.

Zie voor meer info de bijgevoegde rapportage. 


Tevredenheid
8,7

Terug naar boven