Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye

Oosterdorpsstraat 16 3871 AD Hoevelaken

Schoolfoto van Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye

Het team

Toelichting van de school

Ons veelzijdig en professioneel team werkt dag in dag uit met veel plezier op Kindcentrum Schimmelpenninck van der Oye.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt intern opgelost.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er is een samenwerking met de bibliotheek Hoevelaken waardoor er een grote collectie kinderboeken in ons kindcdentrum staat. Deze boeken worden verschillende keren in het schooljaar gewisseld door de bibliotheek. We hebben bewust voor de samenwerking met de bibliotheek gekozen  alles om het leesplezier bij de kinderen te vergroten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Invoeringstraject voor de nieuwe rekenmethode. Dit om de overgang naar de nieuwe methode soepel te laten verlopen.

We zijn daarnaast gestart met de praktijkklas waarbij de leerlingen met hun handen aan de slag kunnen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is zowel een samenwerking met de kinderopvang (in het eigen gebouw) als met een kinderopvanglocatie in de buurt.

Deze samenwerking zorgt voor een goede afstemming en doorgaande lijn.

Terug naar boven